โครงการ River kwai village hotel ส่วนขยาย

ลักษณะโครงการ
:  โรงแรม
ที่ตั้ง
:  อ.ไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี
ผู้ว่าจ้าง
:  บริษัท หมู่บ้านริเวอร์แคว
   จำกัด
มูลค่า
:  97.91 ล้านบาท
ระยะเวลา
:  365 วัน

หน้าแรก เกี่ยวกับ ที ที กรุ๊ป โครงการระหว่างดำเนินงาน ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
   
   
     
English Version ภาษาไทย