ผลงานที่พักอาศัยและอาคารอเนกประสงค์
ผลงานอาคาร
ผลงานโรงงานและสนามกีฬา
ผลงานด้านงานโยธา
หน้าแรก เกี่ยวกับ ที ที กรุ๊ป โครงการระหว่างดำเนินงาน ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
 
 
                   

โครงการระบบผันน้ำ
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ระยอง

โครงการอ่างเก็บน้ำ
บ้านบึงขยาย

ชลบุรี

 

โครงการอ่างเก็บน้ำ
บ้านบึงขยาย (สปริงเวย์)
ชลบุรี

 

 
                   
โครงการอ่างเก็บน้ำ
บ้านบึงขยาย
(คลองดาด)
ชลบุรี

 

โครงการอ่างเก็บน้ำ
บ้านบึงขยาย (สะพาน)
ชลบุรี

 

โครงการอ่างเก็บน้ำ
บ้านบึงขยาย
(สะพาน 2)
ชลบุรี

 

 
English Version ภาษาไทย